O projektu

 

Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića je gimnazija u Rijeci koja u sklopu redovne nastave od 2015. godine provodi CLIL metodologiju integriranog učenja sadržaja i jezika u nastavi informatike, etike, povijesti, politike i gospodarstva, psihologije i glazbene kulture. CLIL metoda jest prema Europskoj komisiji i Europskom centru za moderne jezike inovativna metoda poučavanja i unaprjeđivanja jezičnih kompetencija, komunikacijskih vještina, poticanja višejezičnih stavova i motivacije učenika te razmišljanja višeg reda. Korištenjem CLIL metodologije u više srodnih predmeta i korištenjem IKT tehnologije u nastavi učenicima se omogućava bolja integriranost nastavnih sadržaja i zainteresiranost za učenje. S obzirom na to da je posebnost škola upravo CLIL metodologija, potreba je škole omogućiti novim nastavnicima da se upoznaju s CLIL metodologijom kako bi se mogli aktivno uključiti u rad škole.

Ciljevi projekta jesu unaprjeđenje jezičnih i digitalnih kompetencija nastavnika i učenika, poticanje inovacija u kurikulumu korištenjem CLIL-a i IKT tehnologije, povećanje kvalitete u podučavanju, razvoj suradnje među nastavnicima, povećana motivacija i zadovoljstvo poslom, bolje razumijevanje socijalnih, jezičnih i kulturnih različitosti te povećan kapacitet za kreiranjem promjena u svrhu modernizacije ustanove. U projektu koji traje od kolovoza 2018. do listopada 2019. godine sudjeluje 4 profesora iz predmeta Kemija, Likovna umjetnost, Geografija te Europsko građansko društvo. Profesori su odabrani prema potrebama škole (uvođenje CLIL metodologije u predmete Likovna umjetnost i Geografija, unaprjeđenje kvalitete nastave kemije upotrebom digitalnih alata te potreba za CLIL jezičnim savjetnikom radi sistematične suradnje predmetnih nastavnika i nastavnika jezika) i osobnoj motivaciji za profesionalnim i osobnim usavršavanjem. Profesori će pohađati tečajeve engleskog jezika s fokusom na CLIL metodologiju (English language development for teachers plus CLIL Methodology for secondary schools), tečaj isključivo o CLIL metodologiji (Understanding and applying CLIL methodology for secondary school teachers), te tečaj digitalne tehnologije u nastavi (Advanced digital technology in the classroom). Na tečajevima će profesori unaprijediti komunikacijske i prezentacijske vještine na stranom jeziku, upoznati se detaljnije s leksičkim i gramatičkim područjima engleskog jezika, naučiti pripremiti nastavne materijale i aktivnosti u CLIL nastavi, prilagoditi literaturu i načine ocjenjivanja u CLIL-u, naučiti primjenjivati napredne digitalne tehnologije u nastavi za kreiranje raznovrsnih online sadržaja. Planirane aktivnosti projekta uključuju pripremu za pohađanje inozemnih tečajeva, predavanja i radionice unutar i izvan škole na kojima će profesori prenijeti stečena iskustva, diseminacija projekta unutar i izvan škole, provođenje ankete s učenicima radi praćenja kvalitete provođenja projekta, dizajniranje web stranica projekta s dostupnim materijalima te međusobne opservacije nastavnih sati profesora uključenih u CLIL nastavu. Očekivani učinak na nastavnike odnosi se na povećanu motivaciju i zadovoljstvo poslom, jačanje samopouzdanja i profesionalnih kompetencija. Učenici će uvođenjem novih predmeta u CLIL nastavu te korištenjem digitalnih alata unaprijediti svoje jezične i digitalne kompetencije te biti zadovoljniji kvalitetom i inovativnošću nastave. Na razini škole, očekuje se napredak u kvaliteti poučavanja i prepoznatljivost škole među ostalima. Na lokalnoj i nacionalnoj razini, povećava se mogućnost za ostvarivanjem suradnje s različitim obrazovnim institucijama. Škola se korištenjem CLIL metodologije, upotrebom pametnih ploča i digitalnih oblika u nastavi te inovativnom organizacijskom strukturom škole (intenzivna suradnja predmetnih nastavnika i nastavnika jezika) želi izdvojiti od ostalih škola te biti primjerom škole u kojoj se na kvalitetan način provodi inovativna CLIL i digitalna nastava.

Oglasi